EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Mgr. Zdeněk Ráček
soudní exekutor
TELEFON
564 565 042
EMAIL
podatelna@exekutorracek.cz

www.exekutorracek.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí8.30 - 12.00 h
13.00 - 17.00 h
Středa8.30 - 12.00 h
13.00 - 17.00 h

ÚVOD

Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou provádí v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění tyto činnosti:

Soudní exekutor Mgr. Zdeněk Ráček je zapsán u Exekutorské komory České republiky pod č. 179.

Představení Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou:

Exekutorský úřad disponuje silným technickým i personálním zázemím, pracuje s moderní technologií, díky které je schopen rychle a efektivně uspokojovat nároky oprávněných. Exekuční spisy jsou vedeny výhradně v elektronické podobě. Díky skutečnosti, že veškerá exekuční agenda je vyřizována elektronickou formou, je postup během exekučního řízení pružnější, rychlejší, levnější a v neposlední řadě i úspěšnější. Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou využívá pro svoji exekuční činnost software ISSE od společnosti AURA, s.r.o..

VÝHODY SPOLUPRÁCE: